Djóni Carlsen fra Kai Andersen A/S

Kai Andersen A/S blev grundlagt af civilingeniør Kai Andersen i 1956. Virksomheden udfører total-, hoved- og fagentrepriser inden for enhver form for byggeri over alt i Danmark. B&E STÅL A/S har udført opgaver for Kai Andersen A/S igennem de sidste ca. 22 år.

Af opgaver, som B&E STÅL har udført for Kai Andersen A/S kan nævnes flodhesteanlægget og foderkasser i København ZOO samt Nærum Gymnasium. For tiden udfører B&E STÅL A/S blandt andet porte til isbjørne og bjørne samt gelændere og glasværn til publikumsarealerne til Den Arktiske Ring i København ZOO for Kai Andersen A/S. Den Arktiske Ring, som skal ligge ved hovedindgangen, er et nyt anlægskompleks, som danner indgang til den zoologiske haves nordiske afdeling. Anlægget indeholder nyt isbjørneanlæg, sælanlæg samt et nordatlantisk fuglefjeld, og det skal stå færdigt i 2012.

Djoni Carlsen er diplomingeniør inden for byggeri & anlæg og har været entreprenør hos Kai Andersen siden 2005. Han siger om det at samarbejde med B&E STÅL A/S:                                                                                                                                                                                                                                 

Høj grad af fleksibilitet

Hos B&E STÅL A/S er de yderst fleksible. Hvis eksempelvis en tidsplan rykkes, så indretter de sig efter det og gør meget for at komme vores behov i møde. Og så gør de selvfølgelig et godt stykke arbejde – kvalitetsmæssigt og i forhold til at følge tidsplanen.

God kvalitet, fornuftig pris, brede kompetencer og levering til tiden

Vi vælger B&E STÅL A/S af flere grunde. Dels er kvaliteten som den skal være – men prisen er også fornuftig. Og på en opgave som fx Den Arktiske Ring i København ZOO, som B&E STÅL er med til at færdiggøre i 2012, så er det en stor fordel, at B&E STÅL har kompetencerne til at kunne levere én samlet løsning. Det er nemlig en opgave, som indeholder mange forskellige og også komplicerede dele, så det er langt fra alle leverandører, som kan påtage sig sådan en opgave. Og så kan de jo montere det hele selv og derved koordinere montagen internt, så vi ved, at det hele klapper og er færdigt til tiden. Det er en stor fordel for os som kunde. Desuden har B&E STÅL A/S en bred erfaring med mange forskelligartede opgaver på bagen, og de har blandt andet tidligere løst opgaven med flodhestehuset i København ZOO. Så vi ved, at de kan løse opgaverne i en god kvalitet og til tiden.

God kommunikation

Vi oplever også en meget god kommunikation i vores samarbejde med B&E STÅL A/S. De er meget lydhøre over for vores behov. Også hvis der pludselig opstår en hasteopgave – så er de gode til at rykke hurtigt ud. Det er en stor fordel, at vi ved, at vi kan regne med dem, hvis det pludselig brænder på.
Til det med den gode kommunikation hører også, at B&E STÅL A/S er gode til at bruge Byggeweb, som er en webplatform til bl.a. fildeling af eksempelvis tegninger og officielle dokumenter. Det er en stor fordel, at de kan bruge det system – det gør det meget lettere for os og sparer os meget tid.

Posted in Kunderne udtaler.