Historie

B&E Stål A/S blev stiftet som selvstændigt aktieselskab den 1. juni 1995 efter i mere end 50 år at have været en del af Bach & Egmose Entreprenørselskab. I 2009 blev Ib Houtved Jensen eneejer af virksomheden, som han i 2001 som 27-årig var blevet direktør for og medejer af.

Ib Houtved Jensen er kommet i virksomheden helt fra barnsben, da hans far, Bent Jensen, var smedemester. Nogle af medarbejderne hos B&E STÅL har været i firmaet i 30 år, og firmaets historie og erfaring strækker sig helt tilbage til 1933. Dengang samarbejdede de unge civilingeniører Berg Bach og Kjeld Egmose ved konstruktionen af den nye Limfjordsbro, og det samarbejde resulterede i grundlæggelsen af Bach & Egmose Entreprenørselskab.

Det startede på broen


Grundstenen til det, der i dag er B&E STÅL A/S, blev lagt på broen – nærmere betegnet på den faste bro i beton og stål, som skulle forbinde Vendsyssel med den øvrige del af Jylland – den nye Limfjordsbro, som skulle erstatte den op mod 100-årige pontonbro. Her gav de unge ingeniører Kjeld Egmose og Berg Bach i 1933 håndslag på en aftale om at starte deres egen entreprenørforretning i Aalborg.

Berg Bach og Kjeld Egmose kendte hinanden godt fra tegnestuen på Polyteknisk Læreanstalt, hvor de begge var blevet uddannet til civilingeniører. Og de mødtes så igen i Aalborg, hvor Berg Bach stod for den daglige ledelse af bygningen af den nye Limfjordsbro. Den ingeniøropgave var efter den tids forhold højst bemærkelsesværdig, og Kjeld Egmose blev en af Berg Bachs nærmeste medarbejdere på den.

Efter broen


Da broen stod færdig i 1933, begyndte den nye virksomhed Berg Bach & Kjeld Egmose, civilingeniører og entreprenører, i et lejet værelse i Borgergade i Aalborg. Et stykke vejarbejde for Aalborg Amt blev virksomhedens første opgave, og det blev hurtigt efterfulgt af andre vejarbejdsopgaver. Siden fulgte mange andre typer opgaver: havne- og kajanlæg, mere end 100 skoler, elværker, administrationsbygninger, plejehjem, svømmehaller, m.v.

Kvalitet, til tiden til pengene

Hemmeligheden bag firmaets fremgang blev i 1973 formuleret sådan af den ene af indehaverne: ”At have forstand på mønt, mål, vægt og tid og at føle glæde ved arbejdet”. De ord kendetegner i høj grad også B&E STÅL i dag, hvor vi også sikrer vores kunder en konkurrencedygtig pris, høj kvalitet og rettidig levering. På samme måde høres også ekkoet af det gamle firmas motto i B&E STÅL i dag: ”Kvalitet, til tiden og til pengene”. 

Opgaver gennem tiden


Man hører historiens vingesus, når man ser tilbage på de opgaver, som er blevet løst gennem tiden siden 1933, hvor de to unge civilingeniører Berg Bach & Kjeld Egmose mødtes ved arbejdet på den nye Limfjordsbro mellem Aalborg og Nørresundby. Berg Bach og Kjeld Egmose startede efter samarbejdet på Limfjordsbroen virksomheden Bach & Egmose Entreprenørselskab.

Vejopgaver satte det hele i gang


Berg Bach & Kjeld Egmose skød virksomheden i gang med et vejarbejde i Farstrup i Vesthimmerland. Dengang var kommuner og amter begyndt at interessere sig for toplagsfyldte asfaltveje til afløsning af de gamle grusveje. I Farstrup skulle en 4,1 kilometer lang vej asfalteres og desuden udvides fra 3 til 5 meters bredde. Bach og Egmose Entreprenørselskab anskaffede sig en blandemaskine, nogle trillebøre og et tipvognstog med skinner, som skulle trækkes af en hest. Arbejderne mødte selv op med en skovl.

En husmand kørte fyld med egne vogne og heste til 50 øre pr. kubikmeter. Med en arbejdsløn på 1,05 kroner i timen til arbejderne kunne en kilometer normal vej med toplagsfyldning leveres for et sted mellem 15.000 og 16.000 kroner – endda med fortjeneste til virksomheden.

Bach & Egmose Entreprenørselskab investerede i 1930'erne i en betonstampemaskine til de veje, der skulle belægges i beton. Den kostede dengang 16.000 kr.

Allerede i 1938 havde Bach & Egmose Entreprenørselskab en referenceliste på 22 kommuner.

Havnearbejde


Mens der var travlt på vejene havde Bach & Egmose Entreprenørselskab også lyst til at prøve kræfter med andre opgaver. Her arbejder Bach & Egmose på en jernbetonkaj for Løgstør Kommune – når man havde bygget broer kunne man selvfølgelig også bygge havne- og kajanlæg. Og Løgstør Kommune var yderst tilfreds med arbejdet. 

I starten holdt man sig til fjordarealerne, fx oliekajen i Aalborg, men siden drog man ud til de åbne vande og i årenes løb har virksomheden bygget kajanlæg i bl.a. Skagen, Frederikshavn, Hirtshals, Hals, Hvide Sande, på Læsø, Rødby Færgehavn og en værftskaj i Julianehåb på Grønland.

Nordkraft i Aalborg – 1950'erne og 1970’erne


I midten af 1950’erne skulle Nordkraft i Aalborg have bygget en oliebeholder. Ikke en almindelig oliebeholder, men et af de største underjordiske tankanlæg i Danmark. Der skulle blandt andet rammes spunsvægge ned, og det arbejde kendte Bach & Egmose Entreprenørselskab fra arbejdet med havne- og kajanlæg. 

Det store tankanlæg blev nærmest en attraktion for aalborgenserne, der ofte havde det som mål for deres spadseretur. Arbejdet blev, som alle andre arbejder, afleveret til tiden, og efterfølgende fulgte flere opgaver på både Nordkraft og Midtkraft.

 I december 1970 fik Bach & Egmose Entreprenørselskab en af firmaets hidtil største opgaver: bygningen af den store sektion fire på Nordkraft. Det byggeri blev afsluttet i 1973.

Skoler og typebyggeri i 1950'erne og 1960'erne


Det var skolerne, som gjorde Berg Bach & Kjeld Egmose Entreprenørselskabs navn mest kendt, og det var da også skolebyggeriet, som virksomheden fik Dansk Arbejdes initiativdiplom for i 1971. Efter Anden Verdenskrig var skolevæsnet i rivende udvikling. Sammen med et arkitektfirma fandt Bach & Egmose Entreprenørselskab ud af, at skolerne kunne bygges billigere, hvis de blev opført af elementer. Firmaet havde på det tidspunkt etableret en betonelementfabrik. I Haverslev-Bejstrup i Hanherred var de interesseret i den typeskole, som Bach & Egmose Entreprenørselskab tilbød dem, og Trekronerskolen blev den første af de typeskoler, som ikke bare skulle blive kendt i hele Danmark, men også i udlandet hvor det i 1983 var blevet til flere end 100 byggerier i bl.a. Vesttyskland, Østrig, Belgien og Sverige.

Byggeriet på Trekronerskolen kostede lige knap 600.000 kroner, hvilket var omkring 20 % billigere end et tilsvarende traditionelt byggeri. Bladet ”Danmarks Kommunale Efterretninger” roste i høje toner det utraditionelle byggeri. I 1973 havde man bygget 109 skoler, og systembyggeriet viste sig at være fuldt konkurrencedygtigt – også i forhold til andre typer byggearbejder.

1953: Brændstofledning fra Frederikshavn til den tyske grænse


Bach & Egmose Entreprenørselskab var i 1953 totalentreprenør på POL-ledningen (Petrol, Oil, Lubricants: benzin, olie, smøremidler), som er en stålrørledning til bl.a. flybrændstof, der strækker sig fra Frederikshavn til den tyske grænse. Ledningen var en del af NATO's infrastrukturprogram. I 1957 stod hovedkvarteret i Sulbæk færdigt og samtidig fik rørsystemet et brændstofindtag på havet syv kilometer ud for Frederikshavn. Man havde valgt Sulbæk i Nordjylland af den simple årsag, at hvis den krigen mod russerne skulle bryde ud, så skulle hovedkvarteret ligge så langt væk som muligt fra fjenden i øst. Fra havet blev olien pumpet op i store, underjordiske tanke og derfra sendt videre til bestemmelsesstedet. 

Med Murens fald i 1989 faldt brugen af POL-ledningen noget – flyvevåbnets ture langs det gamle jerntæppe ophørte næsten, og de nye F16-fly var noget mere benzinøkonomiske end de gamle Draken og F100.

Siden etableringen af POL-ledningen i 1950'erne renoverede Bach & Egmose Entreprenørselskab ledningen i flere etaper, blandt andet på strækningen Frederikshavn-Aalborg i 1984.

I dag opretholdes ledningen fortsat, og også civile er i stand til at bruge anlæggene. 

1970’erne og 1980’erne


I begyndelsen af 70’erne oprettede Bach & Egmose Entreprenørselskab en solvarmevirksomhed, Dansk Solvarme, som producerede det første solvarmeanlæg i Danmark. Bach & Egmose Entreprenørselskab havde selv udviklet den banebrydende teknologi, og Dansk Solvarme voksede sig gradvist større op gennem 70’erne og 80’erne, hvor den blev solgt. Dansk Solvarme leverede solvarme til bl.a. Dansk Kedelforening, mange forskellige svømmehaller og endda til noget så eksotisk som Saudi Arabien.

I 1970'erne og 1980'erne opførte Bach & Egmose Entreprenørselskab også en lang række skoler (250 stk. pr. 1983), plejehjem, svømme- og sportshaller, kontorbygninger og andre kommunale og private bygninger.

Andre byggerier


Efter skolerne fulgte opførelsen af bl.a. en lang række plejehjem, administrationsbygninger og svømmehaller rundt omkring i landet – bl.a. et rådhus til Borup og en administrationsbygning for sundheds- og socialvæsnet i Roskilde – et meget moderne bygningskompleks, som stod færdigt i 1974. 

Fra 70’erne arbejdede Bach & Egmose med fornyelse og renovering af Vendsyssel Værket, og også i dag udfører B&E STÅL jævnligt opgaver på værket.

Bach & Egmose Entreprenørselskab udførte også både nybyggeri og vedligeholdelse for det fælleskommunale affaldsselskab Reno Nord helt fra begyndelsen i 1977. B&E STÅL udfører fortsat opgaver for affaldsselskabet i dag.

I firserne byggede Bach & Egmose Entreprenørselskab bl.a. kontroltårnet i Aalborg Lufthavn, Scandinavian Holiday Center i Lemvig med havneanlæg, svømmehal og bygninger (i dag Lemvig Feriecenter), inspektionsstillads til Limfjordsbroen samt gitterloftet i den knap 600 kvadratmeter store Europahal i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Ståldelen blomstrer i 1980’erne


Ståldelen i Bach & Egmose Entreprenørselskab blomstrede i 80’erne, hvor man for alvor begyndte at lave stål ”ud af huset” – og det med stor succes.

1990’erne og det nye årtusinde


Fra firserne og frem voksede ståldelen i Bach & Egmose Entreprenørselskab sig større og i 1995 blev B&E STÅL A/S et selvstændigt selskab, hvor Bent Jensen fortsatte som smedemester og Jens Peter Nielsen som direktør. Ib Houtved Jensen var kommet i virksomheden helt fra barnsben, da hans far Bent Jensen var smedemester. Han uddannede sig til maskinmester og blev i 2000 værkfører hos B&E STÅL A/S, mens det stadig lå på Nibevej. I 2001 blev han som 27-årig administrerende direktør for virksomheden, som han to år tidligere var blevet 50 procent medejer af.

I 2009 blev Ib Houtved Jensen eneejer af virksomheden, og han vandt samme år ”Aalborgs iværksætterlegat for unge håndværkere”, som han fik overrakt af Aalborgs borgmester Henning G. Jensen efter i otte år at have været direktør for virksomheden.

Af opgaver i nyere tid kan blandt andet nævnes Sæby Fiskeindustri, inspektionsstillads til Storebæltsbroen, TOLD & SKAT Århus, Friis og IKEA – to af Aalborgs største erhvervsbyggerier, Gigantium Aalborg, Metropol Hjørring, udvidelse af etage til sceneloft på Aalborg Teater og KMD Aalborg. Desuden har vi i B&E STÅL A/S fundet lidt tilbage til rødderne, idet vi igen arbejder på de danske veje – dog denne gang på de danske motorveje, som B&E STÅL har leveret skilteportaler til. Senest til motorvejen mellem Fredericia/Kolding og Vejle Nord i samarbejde med Bravida, hvor B&E STÅL lynmonterede hver enkelt af de i alt 11 skilteportaler på 15 minutter pr. portal.